Werken bij Beeldbrengers

We zoeken vaak enthousiaste mensen die willen werken voor Beeldbrengers. We werken graag samen met professionals met een media achtergrond die hun skills en enthousiasme willen overdragen aan jongeren. Momenteel hebben we deze vacatures:

Samenwerken met Beeldbrengers

Wil je samenwerken met Beeldbrengers? Als school, gemeente of andere organisatie? Dat doen we graag! Neem contact met ons op dan vertellen we er alles over.

Maatschappelijke Diensttijd (MDT)

Beeldbrengers is een initiatief vanuit de MDT (Maatschappelijke Diensttijd)

De Nationale Jeugdraad (NJR), Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), ZonMW, provincies, gemeenten en de Rijksoverheid (het ministerie van VWS) werken samen aan MDT.